Ezek a legélhetőbb települések
2021. november 29. írta: Takarék

Ezek a legélhetőbb települések

Takarék Index: nagy- és kisvárosi járások is bekerültek az élbolyba.

A nyugati országrész és a főváros kedvezőbb helyzetét mutatja a Takarék Index 2021-es élhetőségi rangsora, amely járásonként veti össze a többi között az oktatási, egészségügyi, kulturális és vásárlási lehetőségeket. Budapesten a legkedvezőbb az összkép, az első tízben még hét dunántúli és két tiszántúli járás található. A bűnözésben vagy a megfizethetőségnél a főváros rosszul szerepel.

A Takarék Index elemzői azt vizsgálták, hogy az ország egyes járásai milyen feltételeket biztosítanak az ott lakónak, melyek nyújtják a legtöbb és legmagasabb szintű szolgáltatást. Az oktatási, az egészségügyi, a kulturális szempontokat, a munkaerőpiaci lehetőségeket, a bűnözési statisztikát, a vásárlási lehetőségeket és a lakóingatlanok megfizethetőségét vették figyelembe.

A főváros és a nyugati országrész szinte minden vizsgált mutató esetében jobban teljesít a keleti vagy dél-keleti területeknél, így az oktatásban, a kulturális, a vásárlási és a munkaerőpiaci lehetőségeknél. A nyugati járások a bűnözés terén is jól vizsgáztak, kevesebb volt a lakosságarányos bűnelkövetés.

Ugyanakkor a sok szempontból többet kínáló főváros környéki és nyugati területeken jóval nehezebb lakáshoz jutni. Mivel a jobb lehetőségek sokak számára vonzóak, többen szeretnének ide költözni, ami emeli a lakások iránti keresletet, és így az árakat is. Hasonló kettősség jellemzi a nagyobb és kisebb városokat is. A megyeszékhelyek környéke általában jobb lehetőségeket biztosít, ugyanakkor lakáshoz jutni sokkal nehezebb, amit a magasabb kereslet magyaráz.

Budapest az élen, egy Pest és egy Fejér megyei járás követi

A legmagasabb pontszámot Budapest kapta a részmutatók alapján összeállított élhetőségi rangsorban. A főváros számos jellemző esetében is az élen áll, így az oktatási, az egészségügyi és a kulturális jellemzők, valamint a vásárlási lehetőségek alapján. Bár megfizethetőségben és a bűnözési mutatóban a járások sorában a mezőny vége felé helyezkedik el, a többi jellemző ellensúlyozza ezeket a hátrányokat. Az első tízben találtható még a pilisvörösvári, a móri, a debreceni, a tatai, a bólyi, a budakeszi és a veszprémi járás, amelyek egymáshoz képest nagyon hasonló pontszámokat mutatnak, bár különbözik, hogy mely jellemzőkben jobbak. Köztük a nagyobb városok környékén például alacsonyabbak a megfizethetőségi pontok, míg a kisebb településeknek otthont adó móri, de még inkább a bólyi járás sokkal megfizethetőbb. A munkaerőpiaci feltételek esetében azonban ez utóbbiak csak a középmezőnyhöz tartoznak.

A nagyobb városok és környékük magasabb pontszámokat értek el a kulturális, oktatási, egészségügyi, de különösen a munkaerőpiaci mutató esetében, ugyanakkor ezek között több is rosszabbul áll a bűnözést vizsgálva, illetve a megfizethetőségi rangsorban is hátrébb található a magasabb lakásárak miatt.

1_1.png1.táblázat. A különböző vizsgált tényezők alapján összeállított élhetőségi pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index számítás)

2.jpg1.térkép. Az élhetőségi pontszámok Magyarország különböző járásaiban (maximum=100; Forrás: Takarék Index számítás)

Az oktatásban sűrű az élmezőny

A legmagasabb értékű oktatási mutatóval Budapest rendelkezik, amelyet a győri, a veszprémi, a szombathelyi és a bólyi járás követ az óvodáskorúakra jutó óvodai férőhelyek száma, a 8. osztályosok szövegértési és matematika kompetenciaeredményei, valamint az egységnyi területre jutó középiskolai osztályok száma alapján.

Budapest az általános iskolai kompetenciaszámokban és az elérhető középiskolai osztályok számában szerepel nagyon jól, ugyanakkor az óvodai férőhelyellátottság terén rosszabbul áll, míg például a bólyi járásnak a középiskolákhoz kapcsolódó eredménye alacsony, de óvodai férőhelyből a gyermekre vetítve itt található az egyik legtöbb. Az oktatásban élen álló megyeszékhelyek és nagyobb városok környékére jellemző, hogy az általános iskolai kompetenciaszámok magasak, de az óvodai és a középiskolai ellátottságban is jól állnak.

3.png2.táblázat. Az oktatási pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index számítás, felhasznált adatok forrása: országos kompetenciamérés 2019, KSH)

Összességében országos összehasonlításban a nyugati és a déli területek rendelkeznek magasabb oktatási pontszámokkal, míg az észak-keleti területek esetében néhány, elsősorban nagyvárosi térség kivételével alacsonyabbak az értékek.

4.jpg2.térkép. Az oktatási pontszámok Magyarország különböző járásaiban (maximum=100; Forrás: Takarék Index számítás)

Nagy a különbség, hogy ki miben jó az egészségügyben

Az egészségügyi részmutatónál a háziorvosok, a házi gyerekorvosok, a kórházi ágyak és a gyógyszertárak számát vizsgálták a lakosság arányában. Az élen Budapest végzett, utána a gyulai, a pécsi, a debreceni és a veszprémi járás következik.

5.png3.táblázat. Az egészségügyi pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index számítás, felhasznált adatok forrása: KSH)

A főváros rendelkezik a legtöbb, egységnyi területre jutó gyógyszertárral, és szintén jól áll a házi gyermekorvosok elérhetőségét illetően is, az egyik legkevesebb gyermekszám jut egy orvosra. Az egy lakosra jutó kórházi ágyak számában, illetve a felnőtt háziorvosok elérhetőségében azonban számos járás megelőzi. A csurgói és a hegyháti járásban arányaiban sok a felnőtt- és a házi gyermekorvos, míg a területén nincs kórház, illetve a gyógyszertári ellátottság terén is az egyik legrosszabb helyzetben vannak.

6.jpg3.térkép. Az egészségügyi pontszámok Magyarország különböző járásaiban (maximum=100; Forrás: Takarék Index számítás)

Kultúra: mindenki másban erős

A kultúra terén Budapest előnye elvitathatatlan. Óriási különbség mutatkozik az ország többi járásához képest, a második helyezett Debrecen is csupán a fővárosi pontok töredékét kapta a könyvtárak, a mozik, a múzeumi kiállítások és kulturális rendezvények számát tekintve. Nagy az eltérés a különböző területek által kínált lehetőségek között. Például a sellyei, lenti, devecseri és hegyháti járás elsősorban a könyvtárak egységnyi területre jutó magasabb számának köszönheti előkelő helyezését, miközben mozi nem található területén, illetve a kulturális rendezvények terén is rosszabbul áll. A nagyobb városok környéke főleg a könyvtárakban áll hátrébb a rangsorban.

7.png4.táblázat. A kulturális pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index számítás, felhasznált adatok forrása: KSH)

A nyugati területek jobban szerepeltek a kulturális összesítésben, illetve Észak-Magyarország esetében is megfigyelhető egy kiemelkedőbb eredményeket elérő térség, míg a dél-keleti járások – egy-két kivételtől eltekintve – gyengébb eredményeket tudnak felmutatni.

8.jpg4.térkép. A kulturális pontszámok Magyarország különböző járásaiban (maximum=100; Forrás: Takarék Index számítás)

Mór a legbiztonságosabb

Nem meglepő módon a bűnözési helyzet a nagyobb városokban volt kedvezőtlenebb a kiemelt bűncselekményeket vizsgálva. A legbiztonságosabb a móri járás, amit a szarvasi, a pilisvörösvári, a gyomaendrődi és a kapuvári követ. Budapest ebben az összesítésben az utolsó előtti.9.png5.táblázat. A bűnözési pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index számítás, felhasznált adatok forrása: Prevenciós Bűnözési-Statisztikai Adattár)

Összességében az átlagnál magasabb az egy főre jutó bűnözési ráta a Balaton déli partjának környékén, valamint Észak-Magyarország több járásában.

10.png

5.térkép. A százezer lakosra jutó összes kiemelt bűncselekmény száma 2019-ben (Forrás: Prevenciós Bűnözési-Statisztikai Adattár)

Vásárolni messze a legkönnyebben Budapesten és agglomerációjában lehet

A vásárlási lehetőségek vizsgálatánál a Takarék Index elemzői kimutatták, hogy a várakozásokkal összecsengve a nagyobb városokban és környékükön több az egységnyi területre jutó bolt.

11.jpg6.térkép. A vásárlási lehetőség pontszámok Magyarország különböző járásaiban (maximum=100; Forrás: Takarék Index számítás)

Vásárlási szempontból a legjobb helyzetben a Budapesten élők vannak, akik nagyon sok bolt közül válogathatnak. A fővároshoz képest a többi terület jelentős lemaradást mutat, a második helyezett Dunakeszi járás is csak kevesebb, mint 20 pontot kapott a főváros 100 pontjával szemben. A vásárlási lehetőségek terén még az élmezőnyhöz tartozott a fővárosi agglomerációhoz tartozó érdi, a vecsési, és a szigetszentmiklósi járás.

12.png6.táblázat. A vásárlási lehetőség pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index gyűjtés és számítás)

Két Keszi vezeti a munkaerőpiaci részmutatót

A munkaerőpiaci lehetőségeknél a járásokat jellemző egy főre jutó nettó jövedelmeket és az álláskeresők arányát vizsgálták az elemzők. Az első helyezett a budakeszi járás, amit Dunakeszi és környéke, illetve Budapest, majd Érd és környéke, a Pilisvörösvári járás követ. Az első tízben főleg a főváros és az annak környékén található területek végeztek, kivételt csak Győr, valamint Csorna és környéke jelent. Ez utóbbi az egy főre jutó álláskeresők alacsony számának köszönheti elsősorban az első tízbe kerülését, a jövedelmeket nézve sokkal inkább a középmezőnyhöz tartozott.

13.png7.táblázat. A munkaerőpiaci pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index számítás, felhasználta adatok forrása: TeIR, KSH)

A munkaerőpiaci feltételek Budapesten és környékén, illetve az észak-nyugati járásokban a legkedvezőbbek. A megyeszékhelyek is a magasabb pontszámot elérő területek közé tartoznak. Összességében Dél-Nyugat-, Dél-Kelet- illetve Észak-Kelet-Magyarországon jóval kevésbé kedvezőek a munkaerőpiaci feltételek, itt kivételt csak a nagyobb városok környékei jelentenek.

14.jpg

7.térkép. A munkaerőpiaci pontszámok Magyarország különböző járásaiban (maximum=100; Forrás: Takarék Index számítás)

A megfizethetőségi a munkaerőpiaci mutató ellentéte

Vizsgálták a járások megfizethetőségét is, hogy az ott élők éves jövedelmükből hány négyzetméternyi lakást tudnak megvenni az adott járásban. Jellemzően magasabb pontszámot értek el az olcsóbb területek, ahol a jövedelmekből nagyobb lakás jöhet ki az alacsony lakásáraknak köszönhetően. A legmegfizethetőbbnek a jánoshalmai, a sellyei, a bácsalmási, a putnoki és a pétervásárai járás bizonyult. Az eredmények szerint a jobb munkaerőpiaci feltételeket biztosító járásokba a jobb lehetőségek miatt sokan szeretnének költözni, ami a lakásárak megemelkedésének irányába hat, rontva ezzel az otthonok hozzáférhetőségét, a magas bérek ellenére is.

15.png8.táblázat. A megfizethetőség pontszámok szerinti első tíz járás Magyarországon (Forrás: Takarék Index számítás, felhasznált adatok forrása: TeIR, Takarék Index)

Országosan elmondható, hogy könnyebb lakáshoz jutni a keleti és déli tájakon, mint a főváros környékén, illetve Nyugat-Magyarországon. De akadnak olyan helyszínek is, ahol az alacsony jövedelmek miatt az alacsony lakásárak ellenére is nehézkes otthont vásárolni. Ide tartozik a Balaton déli partja, ahol a turizmus okozta lakáspiaci keresletnövekedés miatt a munkaerőpiaci feltételekhez képest relatíve magasak az árak.

16.jpg8.térkép. A megfizethetőségi pontszámok Magyarország különböző járásaiban (maximum=100; Forrás: Takarék Index számítás)

A nyugati megyeszékhelyek jobban állnak

A Takarék Index elemzői a megyeszékhelyeket is összehasonlították az élhetőségi pontszámaik alapján. Ebben az esetben is a főváros áll az élen, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg és Szombathely előtt. Az utolsók közé tartozó nagyvárosok körülbelül a fővárosi pontszám felét kapták.

17.png

9.táblázat. A különböző vizsgált tényezők alapján összeállított élhetőségi pontszámok a magyar megyeszékhelyeken (Forrás: Takarék Index számítás)

A különböző részmutatók közül az oktatás terén Győr áll az első helyen, Veszprém és Szombathely előtt. A fővárost még Eger és Székesfehérvár is megelőzi. A kulturális mutató Budapesten a legmagasabb, jelentősen elszakadva a többi nagyvárostól. A második Zalaegerszeg, a harmadik Szolnok. A legmagasabb egészségügyi mutatóval Miskolc rendelkezik, Pécs és Szekszárd előtt. Zalaegerszegen a legkedvezőbb a bűnözési helyzet a megyeszékhelyek között, Debrecen és Békéscsaba előtt, Budapest az utolsó. A vásárlási lehetőségek a fővárosban a legjobbak, amit jelentősen lemaradva követ Győr, Pécs, Tatabánya és Szombathely. Budapest a munkaerőpiaci feltételeket vizsgálva szintén az élen áll, Győrt és Székesfehérvárt megelőzve, míg a leginkább megfizethető megyeszékhely Salgótarján, Békéscsaba és Miskolc előtt.

Módszertan

Az élhetőségi rangsor meghatározásánál először minden részmutatónál (például oktatás, egészségügy) meghatározták, hogy a legjobb lehetőségeket biztosító helyszínhez képest milyen feltételeket nyújt a többi a járás egy 0-tól 100-ig terjedő skálán mérve. A részmutatók szerint szerzett pontszámok pedig azonos súllyal összesítve kiadták egy-egy járás esetében az élhetőségi pontszámot.

Az oktatási részmutatónál a vizsgált jellemzők között volt az óvodai férőhelyek száma az óvodáskorú lakosság számához viszonyítva, a 8. osztályos szövegértési és matematika kompetencia-pontszámok átlaga, illetve az adott területre jutó középiskolai osztályok száma. Mivel az óvoda, illetve általános iskola esetén a leginkább helyhez kötöttek a diákok, az óvodai és a kompetenciaszámok alapján meghatározott pontok 40-40, míg a középiskolai pontok 20 százalékos súllyal szerepeltek a részmutatóban.

Az egészségügyi részmutatónál figyelembe vették a háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok számát a felnőtt, illetve gyermek lakosság arányában, a lakosságszám-arányos kórházi ágyszámot, valamint az adott területre jutó gyógyszertárak mennyiségét. Mivel a háziorvosok esetében különösen fontos, hogy könnyen elérhetőek legyenek, ezért ezen két jellemző 30 százalékos, utóbbi kettő 20 százalékos súlyt kapott.

A kulturális mutató előállításához a Takarék Index elemzői az egységnyi területre jutó könyvtárak, moziférőhelyek, múzeumi kiállítások és kulturális rendezvények számát vették figyelembe. Minden jellemző azonos súlyt kapott.

A bűnözésnél a lakosságarányosan elkövetett kiemelt bűncselekmények számát vizsgálták.

A vásárlási lehetőségeket az adott járásokban, amelyhez az egységnyi területre jutó boltok számát összesítették. (A figyelembe vett láncok: Lidl, Aldi, Spar, Tesco, Auchan, Penny Market, CBA Príma, hentespulttal, csemegepulttal és pékséggel rendelkező CBA, Metro, DM és Rossmann.)

A munkaerőpiaci mutató összeállításához a Takarék Index elemzői a járásokat jellemző egy főre jutó nettó jövedelmeket és a lakosságszámarányos álláskeresők számát vették figyelembe. A két tényező esetében a jövedelem nagyobb, 70 százalékos súlyt kapott, mint a megélhetést jobban meghatározó elem, míg a lakosságszámarányos álláskeresőkhöz 30 százalékos súly kapcsolódott.

Egy-egy járás megfizethetőségének meghatározásához a Takarék Index elemzői az adott területet jellemző jövedelmeket és a lakóingatlanokért fizetendő négyzetméterárakat vették figyelembe, így kiszámítva, hogy egy éves jövedelemből az otthonok hány négyzetmétere vásárolható meg.

A bejegyzés trackback címe:

https://magyartakarek.blog.hu/api/trackback/id/tr1416768070

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása