2020.07.06. - Módosult a szövetkezeti hitelintézet törvény


2020. júl 06. írta: Takarék

Érdemben módosította a parlament a szövetkezeti hitelintézetekről szóló törvényt.

Az Országgyűlés pénteken 134 igen, 42 nem szavazattal és 19 tartózkodás mellett fogadta el a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter által benyújtott, az egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosítását.

A módosítás célja a szövetkezeti hitelintézetek integrációja átalakulásának eredményeként létrejött, kevesebb szereplős, jellemzően már nem szövetkezeti formában működő tagokból álló intézményi struktúra leképezése, az integráció működésének egyszerűsítése, az integrációs szervezet intézményvédelmi funkciójának további erősítése, a felügyeleti hatáskör megerősítése, továbbá az integrációba való belépés lehetőségének megteremtése más hitelintézetek számára is. Ennek megfelelően a „szövetkezeti hitelintézet” helyett az „integrált hitelintézet”, a korábban nem egységesen használt szövetkezeti hitelintézetek integrációja helyett a „hitelintézetek integrációja” fogalom kerül bevezetésre. A módosítás eredményeként a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (SZHISZ) neve is majd Integrációs Szervezetre (ISZ) változik.

 A törvény korszerűsíti és egyben egyszerűsíti a központi szervek (Integrációs Szervezet és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) feladat- és hatáskörét. A módosítás alapján az Integrációs Szervezet jogköre a prudencális (tőkefelügyeleti, ellenőrzési és felügyelési, valamint az utasításadási) feladat- és hatáskörben összpontosul, ugyanakkor megszűnnek – legfontosabbként - a vezető tisztségviselő felfüggesztésére és a felügyeleti biztos kirendelésére vonatkozó jogosultságai. Ezzel a felügyelet (Magyar Nemzeti Bank) meglévő hatósági jogköre – az Integrációs Szervezet párhuzamosan fennállt hasonló jogosultságainak megszüntetésével – kizárólagossá válik. A módosítás indoka, hogy az Integrációs Szervezet korlátozó jogköreinek és szankciós rendszerének erőteljessége az integráción belül megtörtént vagy reálisan feltételezhető jogsértő cselekmények és mulasztások visszaszorulásával párhuzamosan csökkenjen.

Hangsúlyosan fennmarad ugyanakkor az integráción belül az üzleti irányító szervezet (jelenleg ezt a funkciót az MTB tölti be) hatásköre úgy, hogy a legfontosabb kérdésekben (például éves beszámolók elfogadása, osztalékfizetés, új tag felvétele) továbbra is az üzleti irányító és az integrációs szervezetek együttes, konszenzusos döntésére van szükség. Így mind az üzleti, mind pedig a biztonsági szempontok kellően és arányosan lesznek jelen az integráció irányításában.

A törvénymódosítás az integráció tagjainak új elnevezésére tekintettel módosítja az Integrációs Szervezet tagjainak körét azzal, hogy változatlanul az Integrációs Szervezet tagjai az integrált hitelintézetek, a holding szövetkezet (Takarék Egyesült Szövetkezet) és az integrációs üzleti irányító szervezet (MTB), de a módosítás lehetőséget teremt arra is, hogy az integráció tagjává váljon az integráció tagjainak pénzügyi intézmény leány-, vagy anyavállalata is. Mindez nem azt jelenti, hogy az integráció feladná a szövetkezeti gyökereit és elveit, hanem azt jelenti, hogy megnyitja a takarékszövetkezetektől eltérő szereplők számára is a tőke- és garanciaközösségen alapuló integráció lehetőségét. Megjegyzendő, hogy ez egyszer, 2016-ban már megtörtént az FHB Bank belépésével.

 A törvénymódosítás lényeges újítása a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának az Integrációs Szervezetbe történő integrálása. Ezzel az integráció meghatározó garanciális szabálya, vagyis a tagok közötti egyetemlegesség egyszerűbb struktúrában, de változatlan biztonsággal és a teljes tőketartalommal érvényesüljön. Az Alapot eddig is az SZHISZ kezelte, az Alap integrálásával, valamint feladatainak és a tagok befizetéseiből eddig felhalmozott vagyonának az Integrációs Szervezet általi átvételével teljessé válik az a folyamat, amelynek során az Integrációs Szervezet valamennyi, korábban a szövetkezeti szektorban működő intézményvédelmi alap jogutódjaként jár el, egységesen ellátva az ezzel járó feladatokat is.

no-image_1.jpg

Szólj hozzá