Takarék Barázda - Együttműködésben a gazdákkal


2020. ápr 02. írta: Takarék

A 2020 első negyedévében zajlott szakmai rendezvények közös vonása – sok esetben központi témája is – az új közös agrárpolitikával (KAP) kapcsolatban elérhető információmorzsák összegyűjtése, elemzése, és lehetséges forgatókönyvek megvitatása volt. A témában a Takarékbankot az Agrár és Uniós Kapcsolatok Igazgatóságáról Mezei Dávid ügyvezető igazgató több szakmai fórumon is képviselte)

A szakpolitikai kérdéseken túl a gazdálkodás gyakorlati kérdései érdeklik leginkább az agrárszakembereket, ezért a precíziós gazdálkodás és a digitalizáció térnyerése, a generációváltás, a fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és klímavédelem kérdései megkerülhetetlen témakörök az egyes szakmai kiállítások, konferenciák témaválasztásában. Nem volt ez másként az eddig lezajlott idei rendezvények esetében sem.

2020. január 22. - AGROMASHEXPO ÉS AGRÁRGÉPSHOW

Az elsősorban szántóföldi növénytermesztőknek szóló, évente megrendezett AgromashExpo és AgrárgépShow szakkiállítás mezőgazdasági gép, szolgáltatás és input anyagok kiállítása mellett szakmai programokat, pódium-beszélgetéseket is kínált az érdeklődőknek. Az AgrárgépShow-n első ránézésre a gigantikus erőgépek látványa uralta a terepet, de azért a különböző technológiai elemek speciális eszközeit is megtalálhattuk (például a trágyakijuttatás, növényvédelem, betakarítás gépei, öntözés eszközei stb.).  A kiállítás helyt adott a mezőgazdasághoz kapcsolható szolgáltatók standjainak, közöttük a kiállítás kiemelt partnerének, a Takarékbanknak is. A Takarékbank, mint a hazai agrárfinanszírozás egyik legfontosabb szereplője a kiállítás idejére egy rendkívül kedvezményes eszközhitel-konstrukcióval is készült a helyszínen megjelenő új és jelenlegi partnerei számára, és itt került ünnepélyes aláírásra a Fruitveb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Takarékbank közötti együttműködési megállapodás is. Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója az esemény kapcsán kiemelte, hogy az ágazatban jellemzően alacsonyabbak az uniós támogatások, így a zöldség-gyümölcs termesztő gazdáknak jóval nagyobb mértékben van szükségük a banki szerepvállalásra. A FruitVeB képviseletében Ledó Ferenc elnök elmondta, a szakmaközi szervezet a Takarékbankkal megkötött együttműködési megállapodással még több segítséget tud nyújtani tagjainak a további fejlesztések, korszerűsítések finanszírozásához.

A vidék bankja, együttműködésben a baromfiágazattal

2020.01.16-án megújította és kibővítette együttműködését a Takarékbank és a Baromfi Terméktanács. A megállapodás alapján a felek nemcsak információ- és tapasztalatcserével, hanem tanácsadással, képzéssel, piaci előrejelzésekkel is segítik a jövőben a baromfiágazat hatékonyságának és versenyképességének javítását.A Takarékbank célja, hogy a kedvező feltételű hitelek mellett a legújabb piaci és technológiai ismeretekhez való hozzáférés megteremtésével is segítse a magyar baromfiágazati szereplőket a hazai és nemzetközi piacokon való helytállásban. A megállapodást a Takarékbank részéről Szabó Levente vezérigazgató-helyettes, míg a Baromfi Terméktanács részéről Dr. Csorbai Attila elnök látta el kézjegyével.

2020.február 18-19. PREGA2020 KONFERENCIA

A precíziós gazdálkodás megismertetésére és elterjedésének elősegítésére létrehozott Prega konferencia már évek óta fontos találkozópontja a szakpolitika, a fejlesztők, a gazdálkodók, valamint a finanszírozók képviselőinek. Ma már nem kérdés, hogy a precíziós gazdálkodás és az arra alapozott, adatalapú döntéshozatal elterjedése kiváló eszköze a termeléshatékonyság-növelésnek és a fenntarthatóbb gazdálkodásnak egyaránt. A konferencia két napján az innováció és fejlődés általános tendenciáit plenáris előadásokon és beszélgetéseken ismerhettük meg, melyeket remekül kiegészítettek az egyedi fejlesztések és fejlődési utak megismerésére szolgáló kisebb szekciókban zajló előadások.

Hollósi Dávid ügyvezető igazgató előadásában a hazai és az európai földárak alakulását elemezte, míg Mezei Dávid ügyvezető igazgató az Európai Zöld Megállapodás agrárpolitikára gyakorolt hatásairól és fejlesztési, beruházási lehetőségeiről beszélt az érdeklődőknek.

2020.február 27. VÁLTIOZÁSOK 2020 ÉVNYITÓ KERTÉSZETI KONFERENCIA

A kertészeti ágazatot képviselő szakmaközi szervezet évnyitó konferenciáján az Agrárminisztérium képviselői előadást tartottak a tervezett új mezőgazdasági adózási formáról és a KAP stratégiai tervezés jelenlegi állásáról. Mezei Dávid a különböző KAP költségvetés szcenárióiról és az Európai Zöld Megállapodás várható hatásairól beszélt. Emellett előadások hangzottak el a kertészeti termékek hazai fogyasztási trendjeiről, a kertészetben alkalmazott növényvédelmi lehetőségekről és az öntözésfejlesztés hazai problémáiról is.

2020.március 3. AGRÁRIUM2020

Az év korábbi konferenciáihoz hasonlóan, ezen a rendezvényen is nagy hangsúlyt kapott a KAP, az új többéves uniós költségvetés és a Zöld Megállapodás miatti bizonytalanságok megvitatása. Ezzel együtt ezen a konferencián került először szóba a koronavírus-járvány gazdaságra és az élelmiszerellátásra kifejtett hatása. Hollósi Dávid és Mezei Dávid ügyvezető igazgatók a Takarékbank képviseletében egyebek között arról beszéltek, hogy a Közös Agrárpolitika elfogadásának várható csúszása miatt a bankoknak milyen új szerep juthat az agrárfejlesztések finanszírozásában. A délutáni párhuzamos szekciókban sok más mellett a várható birtokrendezési szabályozások, a szántóföldi növénytermesztés profittermelő képességei, az állattenyésztés és takarmányozás kihívásai kerültek szóba.

fruitveb_1.jpg

Szólj hozzá

agrár agrárium agrárcentrum