A végén csak egy marad, mint a Hegylakóban


2019. okt 10. írta: Takarék

Jól járnak akik velünk tartanak - állítja a  Piac&Profit-nak adott interjúban Vida József, a TakarékBank elnök-vezérigazgatója a Privát Profitnak adott hosszú címlap-interjújában.

Vida József az interjúban elmondta: a takarék szektor átalakítása legfőképp arról szól, hogy a takarékszektor képes-e versenyben, sőt, ha úgy tetszik, a rohamsebesség­gel változó piaci, szabályozói, fogyasztói trendek közepette talpon maradni. Olyan kihívásokra kell választ találni, mint az alacsony kamatkörnyezet, a takarékok piaci lemaradásának ledolgozása, a digitalizáció, az emel­kedő tőkekövetelmények, az azonna­li fizetési rendszerre való átállás és a fintech cégek piacra lépése, továbbá a GDPR, a PSD2, az IFRS9. A szektor átalakításával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nem volt más választás. A gyökeres változás és korszerűsítés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Takarék Csoport hosszabb távon is versenyben maradjon, növekedni és erősödni tud­jon. Hozzátette: sokan képtelenek felfogni, hogy a takarékok orszá­gos egyesülése vagy a fiókhálózat ésszerűsítése nem valami körmönfont összeesküvés, nem politikai, hanem kőkemény üzleti kérdés. Kis méretüknél fogva ugyanis a takarékok nem tudtak elég hatékonyan működni. A régi, lerobbant, alig használt kis kirendeltségek pedig évente hétmilliárd forintnyi veszteséget okoztak csoportszinten. A takarékok is a piacról élnek, és nem engedhetik meg maguknak, hogy nullszaldó körüli eredményt produkáljanak, miköz­ben a versenytársaik negyven-ötven milliárdos profittal dolgoznak. Azért nem, mert ilyen tetemes különbséggel esélyük sincs versenyben maradni. Valami miatt mégis sokan azt várják el a takarékoktól, hogy úgy működjenek, mintha állami közszolgáltatók lennének. Úgy látszik, tette hozzá Vida József, túl jól működött az agymosás az elmúlt években a takarékszek­tor államosításáról. Pedig a takarékok magántulajdonban lévő hitelintézetek, csak akkor rúghatnak labdába a piacon, ha eredményesek. Az átalakítás céljaival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a takarékok jelenleg önálló hitelintézetekként működ­nek, így most rengeteg az átfedés és a párhuzamos­ság a rendszerben, ami óriási többletköltségekkel jár. A fúziókkal egységesítik a teljesen eltérő termékpalet­tákat, az informatikai rendszereket, a fiókhálózatot, az arculatot, az értékesítési és marketingtevékenységet, a belső szabályozást és a teljes működést. Ezzel, illetve az átfedések és párhuzamosságok megszüntetése ré­vén 25-30 milliárd forinttal tudják csökkenteni működési költségeiket. Hozzátette: a takarékok többsége már évekkel ezelőtt felis­merte, hogy valamit kezdeni kell, az OTSZ (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) is sürgette az integráció erősítését. Külföldre is elmentek, alaposan megvizsgál­ták, hogy az európai bankrendszerekben milyen jövője lehet a szövetkezeti eszmeiségnek. Mind a Rabobank, mind a Volksbank, mind a finn modellek rengeteg ötletet, tapasztalatot adtak, amelye­ket kiválóan tudtak hasznosítani idehaza is. Az új üzleti stratégia kialakítása elmondhatatlanul sok egyeztetéssel, konzultációval járt, de a végén mind a takarékok, mind a részjegyesek, mind az OTSZ vezetői megértet­ték: csak együtt lehetünk képesek versenyben maradni. Soha ilyen egység nem volt a takarékok között, mint most. A részjegyeseknek felajánlott lehetőségekről elmondta: vonzó alternatívákat kínáltak a takarékszövetkezeti ta­goknak, mert azt szeretnék, ha tulajdonosként minél töb­ben velük tartanának a továbbiakban is. Néhány sajtótermék állítása­ival szemben, fogalmazott az elnök, a részjegyeseknek nagyon is megéri részese maradni a folyamatnak. A velük tartó szövetkezeti tagok nem korábbi, sok esetben egyedül már most is életképte­len takarékszövetkezetük tulajdonosai lesznek, hanem az összes takarékot magába olvasztó, országos, tőkeerős és versenyképes kereskedelmi bank tulajdonosai. Ők közvetve vagy közvetlenül osztalékra lesznek jogosultak a Takarék­bank eredménye után. A „rengeteg kisember tulajdona” és a szövetkezeti jelleg tehát nem vész el, hanem tovább él, de immár versenyképes, korszerű formában. Sajnos azonban a rész­jegyesek nagy része az elmúlt évtizedekben eltávolodott a takarékok világától, a részjegyek értéke elinflálódott, a tagok tömegesen váltak közömbössé, elérhetetlenné. Ezt tapasztalták most is, tette hozzá az elnök, a nyilvántartott tagok közel hatvan százalékát képtelenek voltak elérni, egyszerűen eltűntek a radarok képernyőjéről. A takarékszövetkezeti jelleg megőrzését firtató kérdésre válaszolva Vida József elmondta: az új Takarék Egyesült Szövetkezet – és így közvetve a szövetkezeti részjegytulajdonosok – a Ta­karékbank egyik nagy tulajdonosa lesz, emellett a szek­tor prudenciális felügyeletét ellátó SZHISZ-en, a Szövet­kezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetén keresztül megvalósítja a Takarékbank prudenciális ellenőrzését is. Megőrzik tehát a takarékszövetkezeti tradíciókat, megtartják a szövetkezeti jelleget és tulajdonosi formát, és megőrzik a részjegyek értékét is. A Takarék Csoport üzemelteti továbbra is az ország legnagyobb fiókhálóza­tát, közel annyi kirendeltséget, mint az összes többi bank együttvéve. Aki tehát a takarékszellemiség vagy -hálózat kimúlását vizionálja, annak csak azt tudom üzenni, amit Mark Twain egykoron fizetett hirdetésként tett közzé magáról, miszerint „a halálomról szóló hírek erősen túlzóak”, tette hozzá a Takarékbank elnöke. A fiókhálózat észszerűsítésére vonatkozó kérdésre kijelentette: „Mi csak az elmúlt két évben léptük meg azt, amit a versenytársaink már évekkel korábban, ráadá­sul a mi esetünkben messze nagyobb hálózatról beszélünk. Ezért csalókák azok a statisztikák, ame­lyek csak az eltelt két-három év fiókszámait vizs­gálják. Korábban volt olyan bank, amely a felére vágta vissza fiókjainak számát, valahogy mégsem lett belőle címlapsztori, mint a mi esetünkben.” Tudomásul kell venni, tette hozzá, hogy a piaci igények változnak, digitalizálódott a világ, egy kirendeltség fenntartása pedig komoly költségek­kel jár. A 2020-as évnek ezért 750 fiókkal vágnak neki. Ez azt jelenti, hogy az új Takarékbank 15–20 kilométeres körzetben mindenhol ott lesz, és ezt egy másik bank sem tudja elmondani magáról. Innovatív megoldásokat is bevezetnek, jelen­leg 15 Takarék mobil bankfiókuk járja az országot.

vida_1920x1080_2_fekvo_1.jpg

Szólj hozzá