Takarék néven folytatja az FHB, beindult a növekedés


2018. ápr 06. írta: Takarék

Bővülő hitelállomány, növekvő kamatjövedelem, töredékére eső kockázati költség és enyhén csökkenő működési költség mellett 8,2 milliárd forintos konszolidált tárgyévi veszteséggel zárta 2017-et az FHB Jelzálogbank - írj a Portfolio.hu. Ez a mínusz közel fele az egy évvel korábbinak, és tartalmaz egy jelentős, informatikai átalakításhoz kapcsolódó céltartalékot, ami nélkül jóval kedvezőbb lett volna az eredmény.

Közzétette az április 27-én (10 órától, a fővárosi Danubius Hotel Gellértben) tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztéseit az FHB Jelzálogbank. A napirendi pontok között szerepel az FHB Jelzálogbank cégnevének a módosítása, és a dokumentumból az is kiderült, hogy február 13-án a társaság leánybankja, az FHB Kereskedelmi Bank átnevezéséről és arculatváltásáról is döntöttek. Mindez várhatóan 2018 első félévében történik meg.

Az FHB Jelzálogbank cégneve Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített cégneve Takarék Nyrt., az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. új neve pedig Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. lesz.

Pozitívum a jelentésben, hogy bővült a hitelállomány (a saját 5,5%-kal, a refinanszírozott több mint duplájára), növekedett a kamatjövedelem (több mint 9%-kal), töredékére esett a kockázati költség (ötödére) minimálisan csökkentek a működési költségek a jelzálogbanknál. Rontotta viszont a képet, hogy az egyéb működési ráfordítás 3,8 milliárd forinttal nőtt, ezt a növekedést a tárgyévi céltartalék-képzés magyarázza, aminek jó része a bankcsoport egységes informatikai rendszerhez történő csatlakozásával függ össze.

Az FHB bankcsoport jelentős szervezeti és szerkezeti átalakításon megy keresztül. E folyamat célja, hogy az FHB bankcsoport teljes egészében integrálódjon a Takarék Csoportba, és hogy a Takarék Csoport vezető szervezetei között kialakuljon egy új, hatékony, transzparens, párhuzamosságoktól mentes szervezeti struktúra és együttműködés. A Takarék Csoport 2017. június 27-én elfogadott üzleti stratégiája szerint a Takarék Csoport központi banki funkciói a Takarékbankhoz kerülnek, a Csoport kereskedelmi banki feladatait az FHB Kereskedelmi Bank látja el, míg az FHB Jelzálogbank letisztult jelzálogbanki tevékenységet végez. A fenti célkitűzéseknek megfelelően a Kereskedelmi Bank a Takarék Csoport zászlóshajójává válik, a Jelzálogbank pedig – egy jelentős portfoliótisztítást követően – az ország második legnagyobb Jelzálogbankjaként működhet tovább.

Az FHB csoport integrálódása a Takarék Csoportba jelentős reorganizációs erőfeszítéseket és ráfordításokat követel létszám, fiókracionalizálás, arculatváltás, informatikai rendszerek, munkafolyamatok szempontjából. E feladatok ellátására 2017. évben jelentős tartalékképzés történt azzal, hogy ezek a hatások mind csupán egyszeri tételek, amelyeket a bankcsoport kizárólag a 2017. évi beszámolóban számolt el. Az FHB bankcsoport ezzel biztosítja, hogy 2018-tól kezdődően a tárgyévi eredményekben már mindenekelőtt az üzleti hatások érvényesülhessenek, és hogy az FHB Kereskedelmi Bank a megkezdett reorganizációs folyamatok segítségével a 2018-as évtől az üzleti növekedés és az eredményesség pályájára állhasson. A hitelkockázatra a bankcsoport a szükséges tartalékokat már 2016. üzleti évben megképezte, jelentős többlet értékvesztés-képzésre 2017-ben nem volt szükség.

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. egyedi MSZSZ eredményének rekordnak számító nyeresége a csoportirányítási folyamatok átszervezése miatt a befektetések eladásából származott, a Bank portfolió tekintetében diverzifikáltságban az első helyen áll.

mobilbank_46_k.jpg

Szólj hozzá