Erre érdemes emlékezni 2016-ból - V. rész


2017. jan 05. írta: Takarék

Újabb eseménydús éven van túl a Takarék Csoport. 2016-ban sikeresen lezárult a takarékszövetkezeti szektor 2013-ban, a szövetkezeti hitelintézeti integrációs törvény nyomán kezdődött átalakításának első fejezete. A szektor megújulási folyamata új szakaszába léphetett, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig már az első üzleti eredmények is jelentkeztek. Módosult az integrációs törvény, a kabinet új, a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztost nevezett ki, az újragondolt takarékszövetkezeti stratégia középpontjába pedig a versenyképesség növelése került. Többrészes visszatekintésünkben időrendi sorrendben szemezgetünk a takarékszövetkezeti szektor legfontosabb, 2016-os eseményeiből.

A Takarék Csoport hosszú távú, stabil működést megalapozó fejlődési irányáról és a megvalósításához szükséges intézkedésekről kormányhatározat jelent meg november 18-án. A határozat szerint a kormány egyetért a középtávon csökkenő, majd megszűnő állami részvétel mellett működő, a prudenciális követelményeket erősítő szorosabb integráció létrehozásával. Ennek érdekében szükségesnek tartja az integrációs szervezet prudenciális és az integrációs központi bank üzleti funkcióinak pontosabb elkülönítését; az egyesülési folyamatok elősegítését és támogatását; illetve az egységes informatikai rendszer kialakítását. A határozat értelmében a tízezer fő alatti településeken működő szövetkezeti hitelintézeteknek, a kormánybiztosnak és a Postának meg kell vizsgálniuk azt, hogy milyen üzleti lehetőségeket biztosítana, ha a takarékok tevékenységüket postai szolgáltatások nyújtásával bővítenék; továbbá azt is, hogy milyen üzleti lehetőségeket nyújtana számukra az önkormányzati számlavezetés lehetőségének megtartása. A kormánybiztos és a nemzeti fejlesztési miniszter a szükséges jogszabályok tervezetét 2017. január 31-ig a kormány elé terjesztik.

November 21-én rendkívüli közgyűlést tartott az FHB, amely új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat választott. A közgyűlés elfogadta Köbli Gyula, Christian Riener, Soltész Gergő, Starcz Ákos, Oláh Márton és Kovács Zoltán visszahívását. A közgyűlés ugyanakkor a Takarékbank mint részvényes javaslatára jóváhagyta Landgraf Erik (belső igazgatósági tag), Oláh Márton (belső igazgatósági tag) Mészáros Attila (külső igazgatósági tag), Soltész Gábor Gergő (külső igazgatósági tag) és Vida József (külső igazgatósági tag) igazgatósági taggá történő megválasztását is ötéves határozott időtartamra. A felügyelőbizottságból a közgyűlés visszahívta Lantos Csaba elnököt, Sebestyén Istvánt, Szabó Miklóst és Kádár Tibort, a határozati javaslatnak megfelelően. A testület új tagjainak pedig Antal Kadosát, Harmath Zsoltot, Kovács Mónikát, Reiniger Balázst és Pórfy Györgyöt választotta meg a közgyűlés. A közgyűlés végül az audit bizottsági tagok személyéről is döntött, a testületbe ezek alapján Antal Kadosa, Harmath Zsolt és Pórfy György került.

Takarék Agrárhangulati Index

Új, az agrárvállalkozások, mezőgazdasági döntéshozók és befektetők munkáját támogató agrárindexet hozott létre és publikált első alkalommal november végén a Takarék Csoport. Az első Takarék Agrárhangulati Index szerint gazdálkodási környezetük javulására számít a mezőgazdasági vállalkozások döntéshozóinak többsége a következő 12 hónapban. Az index élénk beruházási szándékot jelzett: a válaszadóknak mintegy 82 százaléka tervez beruházást a következő egy évben. Az index a jövőben negyedéves rendszerességgel ad majd képet a magyar mezőgazdaságban tevékenykedők gazdálkodással, beruházással, finanszírozással, támogatásokkal kapcsolatos aktuális hangulatáról, elképzeléseiről, illetve azok változásáról.

A takarékszövetkezeti mozgalom átalakulóban van. Az elmúlt három évben jelentős változások történtek a Takarék Csoport életében, melynek eredményei már mutatkoznak egyebek mellett a közös informatika, a közös marketing, a közös termékstruktúra, illetve az együttgondolkodás területén – fejtette ki Vida József, az SZHISZ elnöke a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában november végén. Az elmúlt sikeres három évet követően a 2017-es év az Integráció középtávú jövőjére való felkészülés jegyében telik majd, így 2018-ban már egységes képpel, egységes termékstruktúrával, egységes koncepcióval és akarattal tudjuk majd a vidék bankja hálózatát kialakítani – fogalmazott.

Nincs elvesztegetni való idő

A hónap végén az SZHISZ, a Takarékbank, a szövetkezeti hitelintézetek, valamint az OTSZ részvételével tartottak konzultációt a november 17-én megjelent – a Takarék Csoport előtt álló feladatokról szóló - kormányhatározatról, illetve a Takarék Csoport jövőjének kérdéseiről. A rendezvényen Bártfai-Mager Andrea, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: a szektornak nincs elvesztegetni való ideje, a kormányhatározatban kijelölt feladatokat és az üzleti modell megújítását mielőbb el kell végezni. A szektor megfelelő működéséhez szükséges jogszabály-módosítási javaslatokat januárig várják a takarékoktól.

November 30-án két takarékszövetkezeti egyesülés is lezárult. A Lakiteleki Takarékszövetkezet, a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet egyesült a befogadó Fókusz Takarékszövetkezettel. Az egyesülést követően a Fókusz Takarékszövetkezet 61 kirendeltséggel működik tovább, mérlegfőösszege 58,7, saját tőkéje közel 3,4 milliárd forint. Ugyanezen a napon a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet, illetve a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet beolvadt a Zalavölgye Takarékszövetkezetbe. A jogutód Zala Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 29,5 milliárd forint, saját tőkéje 1,6 milliárd forint; a 46 kirendeltségén több mint 23 ezer lakossági és több mint 4000 nem lakossági ügyfelet szolgál ki.

Elnököt és vezérigazgatót választott az FHB Jelzálogbank Nyrt. új igazgatósága 2016. december 5-i ülésén. Az igazgatóság Vida Józsefet a testület elnökévé, Oláh Mártont pedig a társaság új vezérigazgatójának nevezte ki. Az FHB Nyrt. vezérigazgatóját, Köbli Gyulát a Társaság Igazgatósága 2016. december 5. napjával visszahívta tisztségéből.

Az őszi hónapokban is tartósan és robusztusan emelkedtek a Takarék Csoport által idén befogadott CSOK-igénylések: számuk 13 százalékkal, összegük pedig 14 százalékkal nőtt októberben szeptemberhez képest a szeptemberi 16, illetve 21 százalékos bővülést követően - közölte a Takarékbank A takarékok 2016 januárja óta október végéig összesen 5065 darab CSOK-kérelmet fogadtak be 16,748 milliárd forint összegben.

Új elnök és Ig tagok az SZHISZ élén

Új elnököt és igazgatósági tagokat választott a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének közgyűlése december 8-án, miután az igazgatóság korábbi tagjai lemondtak tisztségükről. A döntés oka, hogy a 2016. november 17. napján megjelent kormányhatározatnak megfelelően szétválasztják az Integráció központi szerveinek funkcióit és feladatköreit: a Takarékbank kizárólag az üzleti, míg az SZHISZ a szektor prudenciális irányításáért lesz felelős. Az Integrációs Szervezet eddigi vezetői – Vida József, Osztrogonácz Gábor és Hartmann Imre - az új rendszerben elsősorban az Integráció üzleti tevékenységét kívánják segíteni, ezért a jövőben a Takarékbank tisztségviselőiként folytatják munkájukat. A közgyűlés az MFB javaslata alapján hétéves időtartamra az integrációs szervezet igazgatósági tagjának választotta dr. Simon Katalint, az MFB vezérigazgató-helyettesét, dr. Tófeji Edinát, az M7 Takarék Szövetkezet elnök-ügyvezetőjét, valamint dr. Tajthy Attilát, az SZHISZ korábbi Jogi, Titkársági és Szabályozási osztályának igazgatóját. Az igazgatóság tagjai dr. Tajthy Attilát választották az SZHISZ igazgatóságának elnökévé. Távozott ugyanakkor az Integrációs Szervezet eddigi ügyvezetője, dr. Gázmár Zoárd, munkáját az igazgatóság döntése értelmében dr. Tajthy Attila veszi át.

Ugyanezen a napon a Takarékbank részvényesei új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat választottak, egyben visszahívták a vezető testületek eddigi tisztségviselőit a bank közgyűlésén. Belső igazgatósági tagnak választották Vida Józsefet és Szabó Leventét, továbbá az igazgatóság külső tagja lett Hartmann Imre (Pannon Takarék), Osztrogonácz Gábor (Szigetvár Takarék), Bogdán János (B3 Takarék), Vargáné Králik Katalin (Centrál Takarék) és dr. Moizs Attila (Mecsek Takarék). A Takarékbank új felügyelőbizottságának tagjai Sebestyén István (Fókusz Takarék), Gáspár Csaba (Hungária Takarék), Krausz Róbert (Kelet Takarék), Varga Antal (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség), dr. Turi Dénes (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség), Ölveti Zsolt (Hajdú Takarék) és Görög Tibor (Pillér Takarék) lettek.

Gróf Károlyi Sándor-díj 2016

Csoltkó Endréné, a Pátria Takarékszövetkezet elnök-ügyvezető igazgatója kapta 2016-ban a takarékszövetkezeti szektor legrangosabb elismerésének számító gróf Károlyi Sándor emlékplakettet. Dr. Tófeji Edinát, az M7 TAKARÉK elnök-ügyvezetőjét, illetve Vargáné Králik Katalint, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet elnök-ügyvezetőjét gróf Károlyi Sándor emlékgyűrűvel tüntették ki a Takarékbank év végi fogadásán december 8-án. A Takarék Csoport intézményeit képviselő kurátorokból álló bizottság 2016-ban immár tizennegyedik alkalommal ítélte oda a szövetkezeti hitelintézeti integráció legjobb vezetőinek, illetve alkalmazottainak teljesítményét elismerő gróf Károlyi Sándor-díjakat.

Jelentősen módosult december 9-én az FHB Jelzálogbank Nyrt. tulajdonosi köre, miután a VCP Finanz Holding Vagyonkezelő Kft. értékesítette a tulajdonában lévő részvénycsomagot a Takarékbank részére. A Takarékbank tőzsdén kívüli tranzakció keretében összesen 15 970 000 darab, az FHB által kibocsátott törzsrészvényt vásárolt meg a VCP-től. Az ügylet eredményeképpen a VCP befolyása az FHB-ban 14,72 százalékos tulajdoni arányról és 16,98 százalékos szavazati arányról 0 százalékra csökkent, míg a Takarékbank 15 970 000 darab, 16,98 százalékos szavazati jogot képviselő törzsrészvénnyel rendelkezik, ami alapján az FHB-ban birtokolt szavazati jog aránya összesen 20,44 százalék.

Új igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagokat választottak, egyben visszahívták a vezető testületek eddigi tisztségviselőit az FHB kereskedelmi bankjának részvényesei december 22-én tartott közgyűlésükön, miután pár héttel korábban a többségi tulajdonos FHB Jelzálogbank Nyrt. vezetősége is megváltozott. Az FHB Bank Zrt. részvényesei belső igazgatósági tagnak választották Oláh Mártont (FHB) és Takács Zoltánt (FHB), illetőleg a közgyűlés döntése értelmében az igazgatóság külső tagja lett Sebestyén István (Fókusz Takarékszövetkezet), Szabó Levente (Takarékbank), Králik Katalin (Centrál Takarék), Martzy Antal (Takarékbank) és Majláth Zsolt László (Magyar Posta). A közgyűlés döntése alapján az FHB Bank Zrt. új felügyelő bizottsága: Illés Zoltán (Magyar Posta), Hofer Noémi (Magyar Posta), Dr. Landgraf Erik (FHB), Dr. Szabó Boldizsár (Takarékbank), illetőleg Koltainé Nádházi Ágnes (FHB), Dobainé Galambfalvi Tünde (FHB) és Béres Erika (FHB). Az FHB Bank Zrt. új bizottsági tagjainak megbízatása az MNB engedélyének kézhezvételével hatályosul, melyet követően a testületek az alakuló ülésükön fogják a tagjaik közül megválasztani az igazgatóság és a felügyelő bizottság elnökeit.

vége

2016_blog2.jpg

Szólj hozzá

Magyar Posta FHB Bártfai-Mager Andrea Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete Takarék Agrárhangulati Index FHB Jelzálogbank Nyrt. Takarék Csoport gróf Károlyi Sándor-díj