Ők kapták a takarékok legrangosabb elismerését


2016. dec 09. írta: Takarék

Csoltkó Endréné, a Pátria Takarékszövetkezet elnök-ügyvezető igazgatója kapta 2016-ban a takarékszövetkezeti szektor legrangosabb elismerésének számító gróf Károlyi Sándor emlékplakettet. Dr. Tófeji Edinát, az M7 TAKARÉK elnök-ügyvezetőjét, illetve Vargáné Králik Katalint, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet elnök-ügyvezetőjét gróf Károlyi Sándor emlékgyűrűvel tüntették ki a Takarékbank év végi fogadásán december 8-án.

karolyi-dij_2016.jpg

Sebestyén István, dr. Tófeji Edina, Csoltkó Endréné, Vargáné Králik Katalin, Vida József és Szabó Levente

 

Idén tizennegyedik alkalommal ítélte oda a szövetkezeti hitelintézeti integráció legjobb vezetőinek, illetve alkalmazottainak teljesítményét elismerő gróf Károlyi Sándor-díjakat az integráció intézményeit képviselő kurátorokból álló bizottság. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. által alapított díjra a hagyományoknak megfelelően a hitelintézeti vezetők állíthattak jelöltet.

A magyarországi hitelszövetkezeti mozgalom szervezőjéről elnevezett kitüntetést a takarékszövetkezetek által 1989-ben alapított Takarékbank azzal a céllal hozta létre 2003-ban, hogy legfontosabb ügyfélcsoportja - egyben többségi tulajdonosai - a takarékszövetkezeti integráció legjobb vezetőinek és alkalmazottainak teljesítményét elismerje. A gróf Károlyi Sándor emlékplakett és a gróf Károlyi Sándor emlékgyűrű jelöltjei azon szövetkezeti hitelintézeti vezetők, illetve alkalmazottak lehetnek, akik a szövetkezeti hitelintézetek szolgálatában, fejlődésük elősegítésében, valamint a szektor intézményeinek fejlesztésében és a szövetkezeti mozgalom értékeinek gyarapításában kimagasló, példamutató tevékenységet fejtettek ki.

Gróf Károlyi Sándor emlékplakett

A takarékszövetkezeti szektor legrangosabb elismerése a szektor fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységet folytató szövetkezeti hitelintézeti vezető részére adományozható, akinek eredményei túlmutatnak az Integráció határain és tágabb körben is emelik a szektor tekintélyét.

Az idei évben Csoltkó Endréné, a Pátria Takarékszövetkezet elnök-ügyvezető igazgatója vehette át a gróf Károlyi Sándor emlékplakettet.

csoltko_endrene.jpg

Csoltkó Endréné

Közgazdász, nemzetközi mérlegképes könyvelő, 1994-ben diplomázott a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 1985 óta dolgozik a takarékszövetkezeti szektorban, munkáját a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél kezdte. 1998-tól gazdasági ügyvezető igazgatóként tagja a jogelőd Monor és Vidéke, illetve 2012-től a jogutód Pátria Takarékszövetkezet igazgatóságának. 2014 júliusa óta a Pátria Takarékszövetkezet első számú vezetője, kinevezését követően elnök-ügyvezető igazgatója. 2016. július 18-ától tagja a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete felügyelő bizottságának. 2016. augusztus 12-én a Magyar Posta Zrt. közgyűlése a társaság felügyelő bizottságának tagjává választotta. A KÖT Biztosító Egyesület intéző bizottságának, valamint a Takarékszövetkezetek Oktatási Alapítvány kuratóriumi tagja.

Első számú vezetőként jelentős változtatásokat hajtott végre a takarékszövetkezet szervezeteiben, működési folyamataiban, iránymutatásával a napi működés hatékonyabb, értékesítés orientáltabb lett. Vezetése alatt a PÁTRIA Takarékszövetkezet jövedelemtermelő képessége, tőkeerőssége látványosan javult, így a takarék az Integráció erős, meghatározó, véleményformáló tagjává vált. A szoros Integráció létrejöttétől szívén viseli annak sikeres működését. Személyesen vett és vesz részt olyan integrációs szintű kiemelt projektekben, mint az egységes informatikai rendszer kialakítása, az intelligens üzleti központ létrehozása, jövőbeni működtetése, nem utolsó sorban az integrációs szintű stratégia kidolgozása.

Gróf Károlyi Sándor emlékgyűrű

A díj a szektor fejlesztése, valamint a termékek és szolgáltatások sikeres bevezetése érdekében végzett, az Integráció egészét érintő kiemelkedő tevékenységet folytató szövetkezeti hitelintézeti vezető, illetve alkalmazott részére adományozható.

2016-ban a gróf Károlyi Sándor emlékgyűrűt dr. Tófeji Edina, az M7 TAKARÉK elnök-ügyvezetője, illetve Vargáné Králik Katalin, a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet elnök-ügyvezetője kapta.

dr_tofeji_edina.jpg

Dr. Tófeji Edina

1991-ben kezdte takarékszövetkezeti pályafutását a Lenti és Környéke Takarékszövetkezetnél, ahol a ranglétrát végigjárva 1996-tól töltötte be az ügyvezető igazgatói munkakört. 1999-ben egy négyes egyesülési folyamat aktív résztvevőjeként segítette a Dél-Zalai Egyesült Takarék létrejöttét, melyben szintén ügyvezető igazgatóként végezte munkáját 2016. május 23-ig, amikor az elnöki pozíció betöltésére is felkérést kapott. 2016-ban a Dél-Zalai Takarék irányítása mellett egy hármas fúzió előkészítésén és végrehajtásán dolgozott, melynek eredményeként 2016. szeptember 30-án létrejött M7 TAKARÉK elnök-ügyvezetőjévé választották. A munka mellett folyamatosan képezte magát. 1998-ban banki tanácsadó, 2000-ben közgazdász diplomát szerzett. 2012-ben jogász doktori címet, majd 2016-ban munkajogi szakjogász végzettséget szerzett. Szívügye a takarékszövetkezetek egyik meghatározó informatikai szolgáltatója – a Takinvest Zrt. működésének, irányításának segítése. 2004-től folyamatosan a döntéshozó szervek tagja, 2004 és 2010 között FB tagként, 2010-től 2014-ig Igazgatósági tagként, majd FB elnökként, jelenleg pedig az Ügydöntő Fb tagjaként vesz részt a Zrt. munkájában. Pedagógiai érzékét, szakmai tudásának átadását a Dunaújvárosi Főiskola megbízásából 3 éven keresztül végzett oktató munkája során kamatoztatta. Javaslataival, észrevételeivel segíti az integrációs folyamatok sikeres megvalósítását.

vargane_kralik_katalin.jpg

Vargáné Králik Katalin

1990-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Az egyetem elvégzése után a pénzintézeti szektorban nagyvállalati hitelezőként, majd elemző közgazdászként dolgozott. 2000-től a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársa, az azóta eltelt időszakban üzletág-vezetőként, számviteli vezetőként, Hálózati és üzletági igazgatóként támogatta a takarék működését. 2009 júliusától az Igazgatóság ügyvezetőnek nevezte ki, majd 2014 októbere óta a takarékszövetkezet első számú vezetőjévé választotta a tagság. A takaréknál sikeresen vezette a négy nógrádi takarékszövetkezettel történő egyesülés folyamatát, melynek eredményeként 2016. szeptember 1-jével megalakult a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet. A vállalkozások iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy új értékesítési csatornaként VOSZ pontot és számos MFB pontot nyitott a takarék működési területén. Emberi tulajdonságai, szakmai odaadása, felkészültsége, munkabírása, a szektorhoz, Integrációhoz való elkötelezettsége példaértékű. Nyitottságát, a szektor iránti elkötelezettségét jelzi, hogy 2010-ben elsőként végezte el a Takarék Akadémia által szervezett hitelintézeti ügyvezetői képzést, és azóta is aktívan részt vesz ilyen irányú továbbképzésekben, mentori munkákban. A szektorban eltöltött 16 év alatt aktívan résztvevője a Takarékbank, a Takinfo szakmai bizottságainak, stratégiai projekteknek.

Az anyagi elismeréssel is járó díjakat Sebestyén István, a Takarékbank Zrt. Igazgatóságának elnöke, a felügyelőbizottság tagja; Szabó Levente, a Takarékbank Zrt. vezérigazgatója, az igazgatóság tagja; valamint Vida József, a Takarékbank igazgatóságának tagja, az FHB Jelzálogbank igazgatóságának elnöke adta át ünnepélyes keretek között a Takarékbank év végi fogadásán december 8-án.

Ki volt gróf Károlyi Sándor?

Politikus, a magyar szövetkezetek atyja, kórházalapító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Gróf Károlyi Sándor felismerte, hogy Magyarország fejlődésének érdekében elválaszthatatlanul szükséges elfogadható kamatlábú mezőgazdasági hitelek biztosítása, és az arra hivatott szövetkezetek megteremtése. 1886-ban megalapította a Pestvármegyei Hitelszövetkezetet, amelynek első vezetője lett, és mely később a magyar hitelszövetkezeti rendszer országos központjává fejlődött Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézete néven. Eredményesen munkálkodott a hazai hitelszövetkezeti mozgalom kiterjesztésén, így 1894-ben már nyolcvan hitelszövetkezet működött az ország legnagyobb megyéjében. A két világháború közötti időszakban a hitelszövetkezetek döntő szerepet játszottak a szintén általa alapított, más típusú, termelői, fogyasztói és értékesítési szövetkezeti központok megszervezésében és azok fejlődésében. A II. világháború kezdetén már 1499 hitelszövetkezet működött az országban, közel 800 000 taggal.

Szólj hozzá

Károlyi Sándor Takarékbank gróf Károlyi Sándor-díj Károlyi-díj