Rendkívüli tájékoztatás


2016. feb 25. írta: Takarék

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; a továbbiakban a „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az alábbiakról.

A Társaság Igazgatósága által a Közgyűlés felhatalmazása alapján 2015. december 28. napján elhatározott és sikeresen megvalósult tőkeemelést (a továbbiakban a „Tőkeemelés”) a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2016. február 24. napján kelt végzésével bejegyezte.

Mint arról a Társaság korábban tájékoztatta a nyilvánosságot, a Tőkeemelés cégbírósági bejegyzése során a Cégbíróság korábban bejegyzést elutasító döntést hozott, melynek során a Cégbíróság a számára benyújtott, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban az „MNB”) által kiadott, a Társaság Alapszabályának módosításához szükséges engedélyt – lényegében formai okból – kifogásolta.

A Társaság – tekintettel arra, hogy a Tőkeemelés egyébként mind tartalmi, mind formai szempontból megfelelőnek bizonyult a cégeljárásban – az MNB-hez fordult annak érdekében, hogy az engedélyét a Cégbíróság részéről elvártak szerinti formában ismételten adja ki. Az MNB a Társaság Alapszabályának módosításához szükséges engedélyt a „B” sorozatú részvények kibocsátására vonatkozóan 2016. február 11. napján megadta, melyben lényegében megerősítette a korábban kiadott és a Társaság által a megelőző cégeljárásban a Cégbíróság részére benyújtott engedélyt. Egyben megállapította, „hogy az alapszabálynak a „C” sorozatú törzsrészvények kibocsátásával összefüggő módosításához engedély nem szükséges”.

A Társaság az újbóli engedély birtokában ismételten benyújtotta a Cégbírósághoz a Tőkeemelés kapcsán a változásbejegyzési kérelmet, amelynek a Cégbíróság a fentiek szerint bejegyző végzésével helyt adott a tőkeemelés során kibocsátott valamennyi részvény, így a „B” és „C” sorozatú részvények vonatkozásában is.

A Társaság a vonatkozó jogszabályok szerint haladéktalanul intézkedik a Tőkeemelés során kibocsátott új részvények előállításáról.

 

Budapest, 2016. február 24.                   FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

 

forrás: bet.hu

fhb_mti-mathe_zoltan.jpg

Szólj hozzá

tőkeemelés MNB FHB Fővárosi Törvényszék