Az OTSZ csúnyán becsapta a szerkesztőségeket


2014. nov 18. írta: Magyar Takarék

Az OTSZ vezetése alaposan "megvezette" azokat a szerkesztőségeket, amelyek fenntartások nélkül elhitték, amit Demjánék állítottak, és az elmúlt napokban emiatt helyreigazítások közlésére kényszerültek. A Szövetség vezetése szándékosan és szisztematikusan félrevezette a fél magyar sajtót, továbbá a takarékszövetkezeteket és a széles közvéleményt is. Az OTSZ vezetésének valótlan nyilatkozatai, hazugságai nyomán születő sajtó-helyreigazítások sorozata, az Alkotmánybíróság döntése, valamint az összes jogi fórumon elveszített per fényében Demjánék könnyen hitelüket veszíthetik a közvélemény, a sajtó és saját tagságuk előtt.

Egy önmagát hitelesnek tartó médium számára nincs kínosabb annál, mint amikor kénytelen beismerni: valótlan információkat közölt, félrevezette saját olvasóit, nézőit, hallgatóit. Nem véletlen tehát, hogy egyik szerkesztőség sem hajlandó könnyedén beadni a derekát, ha helyreigazítási kérelmet kell közzétennie.

Mégis, az elmúlt napokban, Demján Sándorék újabb támadássorozatát követően, valóságos lavina indult el néhány médiumban, amelyben a szerkesztőségek sorra elismerik: valótlan információkat közöltek, amikor Demjánék vádaskodásait, valótlanságait fenntartások nélkül lehozták.

Legutóbb a 444.hu internetes oldal helyreigazítása látott napvilágot, amelyet november 14-én az alábbi szöveggel tettek közzé."A 444.hu címlapján 2014. november 6. napján „Az FHB veszteséges alapkezelője tette rá a kezét a takarékok szabad vagyonára” című cikkünk címében valótlanul állítottuk, hogy „Az FHB veszteséges alapkezelője tette rá a kezét a takarékok szabad vagyonára”. A valóság az, hogy a Diófa Alapkezelő nem a takarékok szabad vagyonára tette rá a kezét, hanem a Diófa Alapkezelő a takarékok szabad vagyonánál jóval kisebb értéket, a Takarék Alapkezelő által kezelt néhány befektetési alap kezelését bízták rá, és a TakarékBank fogja bevonni a Diófa Alapkezelőt egyéb vagyon kezelésébe is. A szövegben valótlanul azt állítottuk, hogy „a Diófa húzott be nagyjából 1000 milliárdot a TakarékBank alapkezelőjétől”. A valóság ezzel szemben az, hogy sosem kezelt 1000 milliárdos összeget, hanem mintegy 80 milliárd forintot kezelt és ennek egy részét vette át a Diófa Alapkezelő. A Takarék Alapkezelő az általa kezelt nyilvános lakossági alapokat az MNB engedélye alapján átadta a Diófa Alapkezelőnek. Az alapok együttes értéke mintegy 35 milliárd forint. A TakarékBank vette át a Takarék Alapkezelőtől a mindösszesen 43,5 milliárd forintnyi kezelt részben szövetkezeti megtakarítást, és ennek kezelésébe bevonja a Diófa Alapkezelőt is. A szövegben valótlanul a következőt állítottuk, hogy „az FHB (…) a többi szereplővel való egyeztetés nélkül odaadja a takarékok saját forrásait az FHB-csoporthoz tartozó Diófa Alapkezelőnek.” A valóságban a Takarék Alapkezelő nem a takarékok saját forrásait adta át a Diófa Alapkezelőnek, hanem az általa kezelt – zömmel lakossági alapok – kezelését, ami értékben a takarékszövetkezetek saját forrásainak mintegy 3-4 százaléka lehet. Az alapok átadására és a kezelt vagyon TakarékBanknak történő átadására új szerződések megkötésével és a jogszabályoknak megfelelő befektetői tájékoztatás mellett került sor."

Elsőként a Népszava online és a Népszava nyomtatott szerkesztősége ismerte el tévedését a Magyar Postával szemben az „Államilag irányított korrupció” címmel megjelent cikkükben közölt valótlan állítások miatt. „Lapunk október 30-i számának 1. és 4. oldalán, valamint online kiadásunkban tévesen azt közöltük, hogy a Magyar Posta Zrt. tulajdonosa a Magyar Takarék Befektetési és Vagyonkezelési Zrt.-nek, pedig annak sohasem volt tulajdonosa, és jelenleg sem az, ismeri be a szerkesztőség.

Pár napra rá a Népszava online szerkesztőségének újabb helyreigazítása következett, amelyet szintén az OTSZ vezetésének akciója nyomán írt cikkük miatt voltak kénytelenek közölni. „A nepszava.hu internetes oldalunk címlapján 2014. november 6. napján "Átjátszották" a takarékszövetkezetek pénzét?" című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy az „..a Takarékbankból - mai hatállyal - kiszervezték a mintegy 1000 milliárd forintra tehető szabad pénzeszközeik kezelését és .a „Diófa Alapkezelő Zrt. pályáztatás nélkül "nyerte" el a megbízást és így 1000 milliárd forint betétet kezelhet?.A valóság ezzel szemben a Takarék Alapkezelő mintegy 43.5 milliárd forintnyi befektetést kezelt. Ezen állomány kezelését a Takarékbank vette át. A Takarék Alapkezelő az általa kezelt öt nyilvános lakossági alap kezelését átadta a Diófa Alapkezelőnek. Az Alapok együttes értéke mintegy 35 milliárd forint. A szövegben valótlanul állítottuk, hogy "Csak a döntés után értesültek a takarékszövetkezetek arról, hogy a Takarékbankból - mai hatállyal - kiszervezték a mintegy 1000 milliárd forintra tehető szabad pénzeszközeik kezelését.” A valóságban a 43,5 milliárd forintnyi értékpapírállomány vonatkozásában a Takarékbank vagyonkezelési ajánlattal kereste meg a potenciális ügyfeleket, akiknek egy része ezt az ajánlatot elfogadta, míg néhány ügyfél, köztük néhány takarékszövetkezet, nem fogadták el az ajánlatot. A Takarék Alapkezelő által öt nyilvános lakossági alapban kezelt mintegy 35 milliárd forintnyi eszköz vonatkozásában a befektetők a jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást kaptak arról, hogy az alapkezelő személyében módosulás történik. A szövegben valótlanul állítottuk: " ...kiszervezték a mintegy 1000 milliárd forintra tehető szabad pénzeszközeik kezelését.” A valóságnak a fenti állítás nem felel meg. A Takarékbank nem szervezte ki a szabad kezelését más szervezethez." - ismeri be a szerkesztőség.

A Népszava nyomtatott verziója november 8-án, az online szerkesztőség pedig 13-án közölte a Magyar Fejlesztési Bank helyreigazítását: „valótlanul állítottuk, hogy tulajdonosa a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.-nek. A valóság ezzel szemben az, hogy a Magyar Fejlesztési Bank sosem volt és ma sem tulajdonosa a Magyar Takaréknak."

 

Szólj hozzá

integráció OTSZ