Orgoványi takarék: megkezdődtek a kifizetések


2014. júl 31. írta: Magyar Takarék

Mától kapják meg az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” betétesei a részükre járó kártalanítást az Országos Betétbiztosítási Alaptól (OBA). A százezer forintig terjedő kártalanítások pénzösszegét házhoz viszi a Magyar Posta, két és fél millió forintig postai értesítőt kapnak a betétesek arról, hogy melyik postán tudják felvenni az őket megillető összeget. Két és fél millió forint feletti összegű magánszemélyek, valamint a vállalkozások hétfőtől kapják kézhez az értesítést. A takarékszövetkezet felszámolásával párhuzamosan elindult OBA kártalanítás 4. munkanaptól kezdődő kifizetésének megkezdését az adatállomány gyors feldolgozása tette lehetővé. Az OBA kártalanítási kötelezettsége meghaladja az 54 milliárd forintot, a kártalanításban részesülő betétesek száma a 30 ezret. Az OBA által nem biztosított betétek és a 100 ezer eurót meghaladó betétrészek 15,44 százalékát a kijelölt takarékszövetkezeti fiókokban fizetik ki a betéteseknek a szövetkezeti hitelintézeti törvény alapján.

Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet „f.a.” (továbbiakban: Takarékszövetkezet) 30.244 betétesének 54,3 milliárd forint kártalanítást fizet az OBA. A betétesek 87%-a magánszemély, a takarékszövetkezetben tartott betétek átlagos nagysága meghaladta az országos átlagot: 1,7 millió forint. 

Kifizetési módok szerint jóváhagyott kifizetések 2014. július 29-én (magán- és jogi személyek együtt):

 

ügyfél (fő)

volumen (ezer Ft)

2,5 millió forintig (Magyar Postán keresztül)

19 555

8 431 655

2,5 millió forint felett (Takarékbankon keresztül, takarékszövetkezeti fiókokban)

9 444

39 737 133

Összesen:

28 999

48 168 788

 

„A betétekhez való hozzáférés megszűnésének napjától a kifizető partnereinkkel, a Magyar Postával és a Takarékbankkal megfeszített tempóban dolgoztunk annak érdekében, hogy ígéretünkhöz híven a betétesek a lehető leghamarabb pénzükhöz jussanak, még bőven a törvény által előírt húsz munkanapos időkereten belül.” – mondta Fekete-Győr András, az OBA ügyvezető igazgatója.

A Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítása háromféle módon történik:

  • 100 ezer forintig mától a Magyar Posta címhelyre kézbesíti a kártalanítási összeget
  • 100 ezer és 2,5 millió forint között mától a postai kézbesítőtől kapnak értesítőt a betétesek, hogy melyik postán tudják felvenni az őket megillető összeget.
  • 2,5 millió forintot meghaladó összegű kártalanításban részesülő betétesek (magánszemélyek és valamennyi jogi személy) jövő hétfőtől kapják meg az értesítést arról, melyik takarékszövetkezeti fiókban rendelkezhetnek a kártalanítási összegről.

A Takarékszövetkezet vezető állású tisztviselői és velük egy háztartásban élő közeli hozzátartozók betéteit az OBA nem fizeti ki.

Az OBA kártalanítás további főbb adatai

A Takarékszövetkezet teljes biztosított betétállománya (kamat+tőke):59 milliárd forint. Ebből OBA kártalanítási kötelezettség (kamat+tőke) a 100 000 eurónak megfelelő 30.835.000,- forint összegig (zárolt betétekkel, vizsgálandó tételekkel és 500 forint alatti nem kifizethető tételekkel együtt):54,3 milliárd forint

Biztosított és kártalanításra jogosult betétesek száma: 30 244

Ebből:

  • Magánszemély: 24 993 fő
  • Vállalkozás, társadalmi szervezet (kft., bt., egyesület, egyéni vállalkozó, egyház stb.): 4 905 db
  • Tulajdonközösség: 346 db

A kártalanítás Magyarországon kívül 21 ország (Afganisztán, Ausztria, Belize, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Izrael, Kína, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Tunézia, Új-Zéland, Ukrajna, USA) 294 állampolgárát érinti, összesen 87 millió forint összegben.

A legidősebb betétes 1910-es születésű, a legfiatalabb 2012-ben született.

Az 500 forint alatti (ki nem fizethető) betétek száma 3 204 db, összesen: 516 599 forint értékben.

Az OBA kártalanítási értékhatárát, azaz a 30 835 000 forint összeget meghaladó betétesek száma: 172 (összege: 4,2 milliárd forint).
A legnagyobb, OBA kártalanítási összeghatár feletti egyéni betétösszegek:

  • Magánszemély esetén: 291 millió forint
  • Vállalkozás esetén: 393 millió forint

Adó

A hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után az OBA levonja a kamatjövedelem adót és az egészségügyi hozzájárulást, és befizeti az adóhivatalnak, várhatóan összesen 68 millió forint összegben.

További kifizetések – 100 ezer eurót meghaladó és nem biztosított betétek – a szövetkezeti hitelintézeti törvény (Szhitv.) alapján

Az OBA által biztosított betétek esetében a betétkövetelések 100 ezer euró – 30.835.000 forint – feletti részének 15,44%-a is kifizetésre kerül az Szhitv. rendelkezései szerint. Az OBA által nem biztosított betétek esetében a kifizetés mértéke a teljes betétkövetelés 15,44%-a. Ezekre a kifizetésekre a Takarékszövetkezetnél még meglévő likvid eszközökkel fedezett betétállomány nyújt fedezetet. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a kifizetés összegéről minden esetben részletes kifizetési elszámolást készít, melyet a betét tulajdonosa részére tértivevényes levélben küld meg a Takarékszövetkezet adatállományában található állandó lakcímére, cégek esetén székhelyére.
A kifizetés a kijelölt takarékszövetkezeti fiókokban történik. Az OBA-hoz hasonlóan a hatályos törvényi előírások szerint a magánszemélyeknek járó kamat után a Takarékbank levonja a kamatjövedelem adót és az egészségügyi hozzájárulást befizeti az adóhivatalnak.

Tájékoztatás
Az OBA kártalanítással kapcsolatban az érdeklődők hívhatják az OBA helyi tarifával, éjjel-nappal működő ügyfélszolgálatát a 06-40-918-918-as kék számon, mely a kártalanítás teljes ideje alatt az ügyfelek rendelkezésére áll.

Szólj hozzá