Sikeres volt a Takarékbank rendkívüli közgyűlése


2014. már 28. írta: Magyar Takarék

A részvényesek kimagasló arányban fogadták el a napirenden szereplő határozatokat.

A részvényes szövetkezeti hitelintézetek kimagasló arányú támogatásával – több mint kilencven százalékos szavazati többséggel – fogadták el a Takarékbank Zrt. 2014. március 28-ai közgyűlésének napirendjére tűzött határozati javaslatokat. A közgyűlésen többek közt döntés született a „B” sorozatú elsőbbségi részvények bevonásának első üteméről és határoztak a Társaság új Ptk-nak megfelelő alapszabálya elfogadásáról is.

Az Integrációs törvény alapján 2013 nyarán a törvény hatályba lépése előtt kibocsátott "B" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények helyett a bank szövetkezeti hitelintézeti részvényesei fejenként egy-egy "C" sorozatú elsőbbségi részvényt jegyezhettek. Az Integrációs törvény 2013. novemberi módosítása azt is előírta, hogy a "B" sorozatú elsőbbségi részvényeket a közgyűlés - a részvényesek ezzel kapcsolatos döntése esetén - bevonja.

A Takarékbank mai, rendkívüli közgyűlésén ennek megfelelően döntés született a „B” sorozatú elsőbbségi részvények bevonásának első üteméről 2014. június 15-ét követően. A részvények bevonását a bank közgyűlésen részt vevő részvényesei több mint 94 százalékos szavazati többséggel támogatták, az ellenszavazatok aránya mindössze 1 százaléknyi volt. A döntés értelmében az érintett részvényeket törlik.

A közgyűlésen döntés született továbbá a Takarékbank alapszabályának módosításáról, amire a legutóbbi közgyűlés óta hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény – rendelkezéseinek való megfelelés miatt volt szükség. Hasonló okokból döntöttek az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről is. A részvényesek 99 százaléka támogatta ezeket a döntéseket is. 

header.jpg

Szólj hozzá